Voorinschrijving 4e Boek over Haagse Korfbal Historie

Momenteel wordt hard gewerkt aan het vierde deel over de Haagse Korfbalhistorie. Materiaal is er voldoende, voorlopig zijn we nog wel een aantal jaren zoet.
Uitgever is de Nederlands Sportboeken Club (www.nscboeken.nl).
Vanwege de Coronacrisis gaat de voorbereiding trager dan normaal. Er wordt naar gestreefd om het 4e deel in het najaar uit te brengen.
Het initiatief voor de boekenserie en website komt van korfbalkenners, onder wie Ton van Rijswijk, Rob Blokpoel en Chris Willemsen. Daarnaast krijgen zij hulp van Martijn van Wensveen, Harald Braakman, Mateo Taal en andere vertegenwoordigers van clubs.

Voorinschrijving kan vanaf heden door € 15 (verkoop is € 19,95) per deel (geldt ook voor deel 1, 2 en 3) over te maken op de rekening van The Hague Korfball Masters:

Particulieren kunnen participeren door donateur te worden voor € 50,- per jaar.
Hij of zij ontvangt daarvoor het nieuwste boek (deel 4 van de Haagse Korfbal Historie, winkelprijs € 19,95 per stuk) en uitnodigingen voor alle bijeenkomsten over de Haagse Korfbalhistorie.

Verenigingen kunnen de activiteiten (website, nieuwsbrief, scannen, bijeenkomsten e.d.) naar de Haagse Korfbalhistorie en de eigen vereniging ondersteunen met een donatie van € 100 per jaar. Hiervoor ontvangt de vereniging 3 boeken deel 4. Een andere mogelijkheid voor de verenigingen is de boeken tegen de speciale inkoopprijs van € 12,50 (zonder BTW) aan te schaffen (minimaal 3 stuks).

Bedrijven wordt een sponsorbijdrage van € 250 gevraagd. Daarvoor krijgt het bedrijf een naamvermelding in het boek bij 'Speciale dank aan...' én 5 exemplaren van het boek.

Geïnteresseerd? Maak het bedrag van je keuze voor 1 oktober a.s. over op banknummer NL23INGB0009279014 t.n.v. The Hague Korfball Masters o.v.v. Naam, vereniging of bedrijf, adres, woonplaats, e-mailadres, en als je als bedrijf participeert, welke naam je in het boek wilt hebben vermeld.

Meer weten? Mail naar contact@haagsekorfbalhistorie.nl of bel: 06 288 038 83 (Rob Blokpoel).