Vereniging 48. Groen-Zwart (1944-1945)

Oprichting: 1944 – tijdelijke naam van V.E.S.
Opheffing: 1945 – de vereniging ging weer V.E.S. heten