Op zoek naar de historie van je eigen korfbalvereniging

Niets is zo belangrijk dan de geschiedenis, ook van niet meer bestaande verenigingen, te bewaren. Wil jij dat de historie van jouw vereniging uitgebreid is terug te vinden op de website www.haagsekorfbaldagen.nl help dan, door ons te voorzien van feiten, anekdotes en foto’s.
In 2019 heb ik een naslagwerk gemaakt met de basisgegevens van korfbalverenigingen dat te lezen is in het tweede deel van de reeks “De Haagse Korfbal Historie”. In dit boekje kun je al veel gegevens van jouw vereniging vinden en dit kan een goed startpunt zijn van jouw onderzoek. Graag neem ik je mee in het proces dat ik gevolgd heb bij het onderzoeken van alle korfbalverenigingen die bestaan en bestonden in de Haagse regio en ik daag je graag uit om voor jouw vereniging dit onderzoek aan te vullen en te verrijken.
Mijn onderzoek
Een volledig overzicht van allerlei sportverengingen tot 1940 heb ik gevonden op de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Vervolgens heb ik aanvullingen gevonden op de, inmiddels opgeheven, website van het Haags gemeentearchief: De Haagse verenigingen. Deze twee bronnen gaven mij een goede basislijst van verenigingen die ooit hebben bestaan.
Allereerst heb ik de verenigingen in de basislijst voorzien van oprichtings- en/of opheffingsdatum. Daarna gaan zoeken naar aanvullende gegevens, zoals: locatie van het veld, achtergrond van de vereniging, geloofsovertuiging, oorsprong, verklaring van de naam, shirts en logo. Het echte zoeken kon beginnen.
De nog actieve verenigingen hebben op hun websites vaak een overzicht van hun historie staan. Om ook de historie van de opgeheven verenigingen te kunnen vinden heb ik in de oude korfbaltijdschriften in de Koninklijke Bibliotheek (KB) door gesnuffeld. De KB heeft heel veel oude tijdschriften, die op locatie zijn in te zien. Hier was ook het, sinds 1904 uitgegeven, landelijke tijdschrift van de Nederlandse Korfbalbond. Dit tijdschrift heeft in de loop der jaren drie namen gehad: Korfbal, Korfbal Revue en Nederlands Korfbalblad. Omdat dit tijdschrift niet alleen de Haagse regio dekte was het te veel werk om deze uitgaven ‘even’ door te bladeren om Haagse verenigingen te vinden. Gelukkig stuitte ik op een vooroorlogs tijdschrift voor alleen de Haagse regio: “Het Residentie Sportblad”. De jaargangen 1930 tot 1938 waren aanwezig. De vijf eerste jaargangen waren helaas nog nergens te vinden.
In de KB waren minder gegevens te vinden over de verenigingen in de periode na de tweede wereldoorlog. Vanuit de eerder gemaakte basislijst waren er wel behoorlijk wat aanknopingspunten. Vervolgens ben ik begonnen met het structureel noteren van de gegevens uit de adreslijsten van het KNKV en de HKB. Door consequent de verenigingsinformatie te noteren, krijg je vanzelf inzicht in verhuizingen, fusies, oprichtingen en opheffingen.
Naast de kennis die er binnen de verenigingen nog te vinden is, heb ik veelvuldig gebruik gemaakt van een kranten-database: Delpher. Via internet kun je binnen Delpher miljoenen krantenpagina’s digitaal doorzoeken en dit vormt zo een fantastische bron voor alle historisch geïnteresseerden. Op dit moment is er veel Haags materiaal tot 1960 online te bekijken, bijvoorbeeld de kranten: Het Binnenhof, De Haagsche Courant en Het Vaderland.

Jouw onderzoek
Begin met het lezen van de boekjes van de reeks “De Haagse Korfbal Historie”. Vraag eens rond bij de oude garde van je vereniging. Deze tijd van Corona, waar ons wordt aangeraden veel thuis te blijven, biedt mensen wellicht gelegenheid op zolder op zoek te gaan naar oude foto’s en korfbalmemorabilia. Doorzoek daarnaast de kranten op www.delpher.nl. Houdt ook de websites van de Haagse Korfbaldagen www.haagsekorfbaldagen.nl en de Haagse Korfbalhistorie www.haagsekorfbalhistorie.nl in de gaten. Hierop komt in de komende periode steeds meer informatie online beschikbaar.
Wij zijn heel benieuwd naar al je gevonden korfbalschatten. Wanneer jij aanvullende informatie of verhalen hebt over jouw vereniging dan kun je ons benaderen via contact@haagsekorfbalhistorie.nl
Namens de Werkgroep Haagse Korfbalhistorie
Martijn van Wensveen